Kim Kardashian: Hollywood Mod Apk v13.2.0 (Tiền không giới hạn) 2022

Kim Kardashian: Hollywood Mod Apk v13.2.0 (Tiền không giới hạn) 2022

Làm thế nào để cài đặt Kim Kardashian: Hollywood?

Làm thế nào để cài đặt Kim Kardashian: Hollywood v13.2.0?

1. Tải xuống tệp Kim Kardashian: Hollywood.
2. Trên điện thoại Android của bạn, mở tệp đã tải xuống .
XUẤT KHẨU. Nhấn đặt.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Chú thích

Yêu cầu hệ thống

Kim Kardashian: Hollywood yêu cầu Android 4.1 trở lên, và 44M dung lượng đĩa trống.

Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không hoàn toàn chính xác.

Gặp lỗi khi cài đặt / mở?

Xin vui lòng xem xem trang này để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng ứng dụng từ trang web này.