Franco Kernel Manager Apk v6.1.13 (Đã mở khóa hoàn toàn) 2022

Franco Kernel Manager Apk v6.1.13 (Đã mở khóa hoàn toàn) 2022

Làm thế nào để cài đặt Franco Kernel Manager - cho tất cả các thiết bị và kernel?

Làm thế nào để cài đặt Franco Kernel Manager - cho tất cả các thiết bị và kernel v6.1.13?

1. Tải xuống tệp Franco Kernel Manager - cho tất cả các thiết bị và hạt nhân.
2. Trên điện thoại Android của bạn, mở tệp đã tải xuống .
XUẤT KHẨU. Nhấn đặt.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Chú thích

Yêu cầu hệ thống

Franco Kernel Manager - cho tất cả các thiết bị và hạt nhân yêu cầu Android 4.1 trở lên, và 5MB dung lượng đĩa trống.

Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không hoàn toàn chính xác.

Gặp lỗi khi cài đặt / mở?

Xin vui lòng xem xem trang này để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng ứng dụng từ trang web này.