Choices Mod APK v2.9.5 [PRO + VIP] (Unlimited Keys / Diamonds) 2022

Choices Mod APK v2.9.5 [PRO + VIP] (Unlimited Keys / Diamonds) 2022

Làm thế nào để cài đặt lựa chọn: Câu chuyện bạn chơi?

Làm thế nào để cài đặt Lựa chọn: Câu chuyện bạn chơi v2.9.5?

1. Tải xuống tệp Lựa chọn: Những câu chuyện bạn chơi.
2. Trên điện thoại Android của bạn, mở tệp đã tải xuống .
XUẤT KHẨU. Nhấn đặt.
4. Làm theo các bước trên màn hình.

Chú thích

Yêu cầu hệ thống

Lựa chọn: Câu chuyện bạn chơi yêu cầu Android 4.1 trở lên, và 81M dung lượng đĩa trống.

Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không hoàn toàn chính xác.

Gặp lỗi khi cài đặt / mở?

Xin vui lòng xem xem trang này để biết cách khắc phục các lỗi thường gặp khi tải và sử dụng ứng dụng từ trang web này.