Apps

Trong danh mục này, Bạn sẽ tìm thấy các ứng dụng Đã sửa đổi thuộc mọi thể loại, chẳng hạn như (Apk mod ngôi sao Ipl, Apk mod Ludo, Tinder vàng, và nhiều hơn nữa…), công cụ, âm nhạc và âm thanh (Spotify ++), cá nhân hóa, trình phát video (Apk video chính của Amazon), giải trí và nhiều hơn nữa.

Lý do chính để tạo danh mục ứng dụng này là để giúp bạn tìm thấy 100% apk mod đang hoạt động cùng một lúc và có thể tải chúng xuống với tốc độ cực nhanh.